Dates des prochains Deleuze

Samedi 18 novembre 2023

Samedi 9 décembre 2023

Samedi 20 janvier 2024

Samedi 3 février 2024

Samedi 2 mars 2024

Samedi 4 mai 2024

Samedi 1er juin 2024